Не събирайте листата от тревните площи

„По-добре е листата да останат върху тревата, да изгният там и органичните вещества да проникнат в почвата. Листната маса предпазва почвата и от измръзване. А когато през есента листата изгният, почвата ще се обогати.“

В повечето български градове, общинските власти редовно заповядват почистване на падналите листа от всички тревни площи, в това число и от междублоковите и обществените пространства. Листата се събират през есента по време на листопада и през пролетта. За това се харчат пари от бюджета и се натрупват много часове работа за служителите от чистотата.

Почистването на листата изглежда банално и малко хора се замислят, дали изобщо е нужно. Въпреки това, не всичко е така просто: в действителност е необходимо да се прибират само листата, попаднали на автомобилния път и в близост до болни дървета.

 

Нужно ли е да се събират листата?

Тази тема бе широко дискутирана в интернет и средствата за масово осведомяване през последните години.  Някои смятат, че падналите листа развалят вида на градинките и е необходимо събирането им, а други мислят, че листата са единственото полезно нещо за растенията, като ги защитават от студа и не бива да се събират.

Споровете могат да се водят до безкрай, но по-добре да послушаме експертите и да сложим край на този въпрос. Ето какво мислят те по този повод:

Екатерина Мозолевска е завеждащ катедрата по промишлена екология и защита на горите в Московския държавен лесотехнически университет:

Събирането на листата е целесъобразно само под короните на дървета, поразени от болест или засегнати от вредители. Събирането на всички листа и извозването им обеднява почвата, води от изронването й от вятъра и оставя без храна дъждовните червеи, които разравят почвата и така я обогатяват с кислород.

 

Завеждащият катедра почвознание в Московския Държавен университет Дмитрий Хомяков твърди:

Много малко ново засадени растения в градската среда достигат до „зряла“ възраст. Основната причина е качеството на почвата. Дърветата приемат от там хранителни вещества, а техните листа влизат в ролята на „одеяло“ върху тревата и я предпазват от измръзване в студените дни. Но това правило работи на 100% само в гората. Причината е, че по листата полепват вредни съединения, особено ако са в близост до пътя.

 

Ръководителят на отдела за управление и опазване на околната среда Антон Кулбачевски казва:

Опадалите листа по протежението на автомобилен път трябва да се събират, тъй като там те са замърсени с вреди вещества и могат да запушат водосточната канализация. Листата трябва да се събират и от тротоарите, пешеходните пътеки, детските и спортните площадки, за да не предизвикат случайни произшествия. А в естествените райони не е необходимо да се събират.

 

Проф. Феликс Зайделман от катедрата по Почвознание в Московския Държавен Университет:

По-добре е листата да останат на тревата, да изгният там и органичните вещества да проникнат в почвата. Листната маса предпазва почвата и от измръзване. А когато през есента листата изгният, почвата ще се обогати.

 

Повечето от мненията на експертите се доближават до този извод: листата могат да се събират от тревата само от тези места, на които те са подложени на по-големи количества вредни вещества, например автомобилните пътища. Ако на тези места листата не се съберат, то замърсяващите ги вещества ще преминат в почвата или ще бъдат разнесени с вятъра. Листата около болните растения трябва да се събират, за да не се разпространяват инфекции.

На останалите места не е нужно да се събират падналите листа – това лишава растенията дори и от малкия източник на хранителни вещества. Освен обогатяване на почвата, листата помагат на растения по-леко да понесат зимния студ.

 

Източник.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *